เร่งหาเเหล่งเงินทุน !! "บอร์ด กกท." เห็นชอบ "ไทย" จัดเเข่ง "โมโตจีพี" สอดคล้องนโยบายพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยว
   

       คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) เห็นชอบหลักการไทยเสนอตัวจัดรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก “โมโต จีพี” ด้าน “สกล วรรณพงษ์” ผู้ว่าการ กกท.เผยต้องหารือสำนักงบประมาณ เพื่อหาแหล่งเงินใหม่ หลังเกรงว่าจะผิดระเบียบการใช้เงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

        นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 25 มกราคม โดยได้มีการหารือกรณีที่คณะกรรมการกีฬาอาชีพเสนอให้มีการผลักดันการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก “โมโต จีพี” ภายหลังจากที่เสนอของบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เบื้องต้น 100 ล้านบาท เป็นค่าดำเนินการ แต่คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการกีฬา ได้ชะลอเรื่องดังกล่าวและขอให้บอร์ด กกท.เป็นผู้พิจารณา

 

 

  

      นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท.กล่าวว่า บอร์ด กกท.เห็นชอบในหลักการในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “โมโต จีพี” ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (สปอร์ตทัวริสซึ่ม) แต่จะต้องหาแหล่งของงบประมาณใหม่ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อระเบียบ และกฎหมายการใช้จ่ายเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งกกท.จะได้หารือกับสำนักงบประมาณอีกครั้ง

 

 

     นอกจากนี้ บอร์ดกกท. ยังให้ความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการและผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา (นักบริหาร ระดับ9) ได้แก่ นางโปรดปราน สมานมิตร ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็น ผอ.สำนักผู้ว่าการ, นายสมพร วรรณศิริ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนากีฬา เป็น ผอ.ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

     

 

 

     รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ เป็นประธานคณะทำงานพิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานครของ พลตำรวจตรี นรศักดิ์ เหมนิธิ กรณีการจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย ซึ่งจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการได้รับหนังสืออุทธรณ์