ทีมNBAสนไหม ! "โอบาม่า" สลัดคราบผู้นำสหรัฐ ลงโชว์ลีลา"ยัดห่วง"เสมือนมืออาชีพ