โชคดีมาอยู่ในมือ ได้เรียบร้อย คัด 12 สุดยอดนักเพาะกายสมุยแข่งเซาท์อีสอช.

Publish 2018-05-25 17:33:04


        สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้ 12 สุดยอดนักเพาะกายจาก การแข่งขัน เพาะกายไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล อิลิท ฟิสิค แชมเปี้ยนชิพ2018 ที่สมุย เพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าแข่งขัน เซาท์อีสเอเซียแชมเปี้ยนชิพ  ที่กัมพูชา

       นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับการจัดการแข่งขัน เพาะกายไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล อิลิท ฟิสิค แชมเปี้ยนชิพ2018 ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย ในครั้งนี้ภาพรวมเป็นที่น่าพอใจอย่างมากและกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้กีฬาและท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วยกัน เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย 

      อีกทั้งรายการนี้เรายังใช้เป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพิ่มเติมอีก 12 คนไปรวมกับ 18 คนที่คัดไว้แล้วสำหรับรายการ ดับเบิลยูบีพีเอฟ กัมพูชา  อินเตอร์เนชั่นเนล แชมเปี้ยนชิพ 2018  (เซาท์อีสเอเซียแชมเปี้ยนชิพ) ระหว่างวันที่ 25-30 มิ.ย. 61 ที่  ประเทศกัมพูชาอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของเรานั้นจะต้องทำเหรียญทองให้ได้มากที่สุด และผู้ที่จะได้แชมป์รายการ ดับเบิลยูบีพีเอฟกัมพูชา  อินเตอร์เนชั่นเนล แชมเปี้ยนชิพ 2018 ก็จะได้สิทธิ์ไปแข่งขนต่อกันที่ เพาะกายชิงแชมป์เอเซีย ปี 2018 ที่เมืองปูนเน่ ประเทศอินเดีย อีกด้วย 

 สำหรับผลการแข่งขันในวันที่สองของการแข่งขัน เพาะกายไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล อิลิท ฟิสิค แชมเปี้ยนชิพ 2018 มีดังนี้ เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. อันดับ 1 เกษม ศิริโสตร์, อันดับ 2 วุฒิศักดิ์​จวนสาง, อันดับ 3 จุฬา ทองเรียม, อันดับ 4 อัคคณัฎฐ์ อินทรพรอุดม , อันดับ 5 ธีรศานต์ สร้อยสุด, เพาะกายชายรุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก. อันดับ 1 ขุนตาล พวงเพชร , อันดับ 2 สุวิทย์ เกตุจินสา, อันดับ 3 วีรพงษ์ สมุทรพิพัฒน์, อันดับ 4 สุดชาย พลอยประดับ,           เพาะกายชายรุ่นน้ำหนัก 80 กก.ขึ้นไป อันดับ 1  เอกพล สุขทอง , อันดับ 2 วิมล จำปาแพง, อันดับ 3 ทิภัทรพงศ์ ขจรฤทธิ์, อันดับ 4 รัตนพล หน่อทอง, เพาะกายชายรุ่นมาสเตอร์อายุ 45 ปีขึ้นไป อันดับ 1 สมนึก มนจิตร์โท , อันดับ  2 ชาญยุทธ์ ทิมทอง, อันดับ 3 สุวิจักขณ์ พินทุสรชัย, อันดับ 4 เศกสรรค์ สินเส็ง, อันดับ 5 บัญโญ สุขิโต, 

    โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นมาสเตอร์ 30 ปีขึ้นไป อันดับ 1 อรอนงค์ อินทรืแก้ว, อันดับ 2 สุจินดา ทองถวิล, อันดับ 3 กนกลักษณ์  ชัยสุริยะเดชา , อันดับ 4 ศิริพร สอนช่วย, อันดับ 5 นิศรา โสกูล, สปอร์ตโมเดลชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. อันดับ  1 เกรียงไกร ศรีชัยสุวรรณ, อันดับ 2 กฤตคุณ ภู่กรวัฒน์, อันดับ 3 เอกพล พวงคำ, อันดับ4 สมศักดิ์ โทคง, อันดับ 5 นัทตพงษ์ แก้วเขียว , สปอร์ตโมเดลฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. อันดับ 1 ทศพล ชื่นชม, อันดับ 2 สุเมธ ใจอาจ , อันดับ3 สุวรรณ อินทร์บัว, อันดับ 4 เจวิทย์ อุคำ, อันดับ 5 ดนพพสุ รัตนปราการ ,สปอร์ตโมเดลฟิสิครุ่นความสูง 175 ซม.ขึ้นไป อันดับ 1 บุลากร ดีกระโทก, อันดับ 2 พชรกฤต กลีบบัว, อันดับ 3 ธนวุฒิชัยชนะ, อันดับ 4 ธเนศ กำลังคลี่ , อันดับ 5 ศึกษิต เตชะพันธ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง