โอกาสมาถึงเเล้ว!!! "ส.ลูกยางฯ" เปิดรับสมัครนักกีฬาโครงการเยาวชนคนของชาติ ปีที่ 2 พ.ศ.2560 (รายละเอียด)
 

 

ประกาศรับสมัครนักกีฬาวอลเลย์บอลโครงการเยาวชนคนของชาติปีที่ 2 ..


    สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้นักกีฬาทั่วประเทศได้เข้าร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬาในโครงการเยาวชนคนของชาติปีที่ 2 ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 (ปิดรับเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป )

 

 


สำหรับคุณสมบัติของนักกีฬาที่จะเข้าร่วมสมัครในครั้งนี้ประกอบไปด้วย...1. ประเภทชายอายุไม่เกิน 15 ปี(พ.ศ.2545) ความสูงไม่ต่ำกว่า 188 เซ็นติเมตร
อายุ 15-18 ปี(พ.ศ.2542) ความสูงไม่ต่ำกว่า 190 เซ็นติเมตร


2. ประเภทหญิงหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี(พ.ศ.2545) ความสูงไม่ต่ำกว่า 178 เซ็นติเมตร
อายุ 15-18 ปี(พ.ศ.2542) ความสูงไม่ต่ำกว่า 180 เซ็นติเมตร


3. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง


4. มีสถานศึกษาให้การรองรับ


5. มีพื้นฐานทักษะด้านกีฬาวอลเลย์บอล


6. มีสมรรถภาพทางร่างกายที่ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ก้าหนด


7. มีอายุไม่เกิน 18 ปี (พ.ศ.2542)

 


 


      ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัคร และ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ( http://volleyball.or.th/volley )

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม http://volleyball.or.th/volley/?p=5718

.

.

.

.

.

.

 

ข่าวโดย

donlawat