ข่าวพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ในหลวง ร 9 ให้คนไทยตระหนักถึงและน้อมปฏิบัติ

2019-03-23 23:46:45

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


สมเด็จพระเทพฯ ทรงชื่นชม นักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานฯ ได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขาภาษาไทย

2019-03-23 23:21:48

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงชื่นชม นักศึกษากัมพูชาผู้ได้รับทุนพระราชทานมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มาเฝ้าส่งเสด็จฯภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ เมื่อทรงทราบจากคำกราบบังคมทูลของท่านอธิการบดีว่า นายเอิว เลียงกึม สอบได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ ในสาขาวิชาภาษาไทย


การจุดฝักแค ธรรมเนียมพระราชทานเพลิง พระมหากษัตริย์จะไม่เสด็จขึ้นบนเมรุ

2019-03-23 18:59:20

การจุดฝักแคพระราชทานนั้นเป็นธรรมเนียมสำหรับการจุดไฟพระราชทานเพลิงศพข้าราชการทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษ โดยก่อนที่จะทำการจุดฝักแคนั้น พระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานผ้าไตรส่วนพระองค์ให้แก่ทายาทนำไปวางบนหน้าโกศหรือหีบศพ หลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะอัญเชิญไฟสำหรับจุดฝักแค ลักษณะของฝักแคนั้นจะเป็นกระดาษชนิดหนึ่งบรรจุด้วยดินปืนและตกแต่งห่อหุ้มให้สวยงามเป็นรูปสัตว์ในวรรรณคดี เมื่อจุดไฟแล้วฝักแคจะวิ่งไปตามลวดที่ขึงทอดยาวไปจนถึงหน้าโกศ/หีบศพ ซึ่งตลอดทั้งงานพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีจะไม่เสด็จขึ้นบนเมรุเลย


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระแก้วมรกต

2019-03-22 11:19:16

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือ วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เป็นที่เคารพและศรัทธาของคนไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก 


เริ่มแล้ว การฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-20 13:51:23

การฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๓ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


คลิปทรงคุณค่า ที่คนไทยควรดู ย้อนชม ในหลวงร.๙ ทรงสรงน้ำมูรธาภิเษก

2019-03-19 17:30:22

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสรงน้ำมูรธาภิเษก เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ ๓๖ พรรษา ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๖ 


น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จากมหาดเล็ก สู่ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

2019-03-19 17:12:28

เนื่องในวันที่ 20 มีนาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร (หรือกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นราชธานี และทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีปกครองราชอาณาจักรไทยเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (วันจักรี)


งามล้ำค่า คนโทบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีพลีกรรม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-19 11:40:07

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางไปดูความเรียบร้อยการผลิตคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ วึ่งจะนำมามาใช้บรรจุน้ำพลีกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


พระฉายาลักษณ์ 12 พระอัครมเหสี แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล

2019-03-18 11:35:41

พระฉายาลักษณ์ "12 พระอัครมเหสี" แห่งราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล


"ไปรษณีย์ไทย" เปิดตัวไปรษณียากรที่ระลึก "ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" รัชกาลที่ ๑๐

2019-03-14 16:40:13

ตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ งดงามด้วยเทคนิคพิมพ์บนฟอยล์กระจกครั้งแรกของโลก


แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการบวงสรวงและอัญเชิญ "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ลงน้ำ

2019-03-12 18:26:05

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันบวงสรวงและอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ จากกำหนดการเดิมวันจันทร์ที่ 18 และวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 และวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562


ข้อควรรู้! การเชิญ "ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒" ไปประดิษฐาน

2019-03-11 17:03:39

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


พระจริยวัตรงดงามยิ่ง! "สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จไปงานเชิดชูเกียรติ "ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร" อายุครบ 100 ปี

2019-03-10 23:29:49

พระจริยวัตรงดงามยิ่ง! "สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จไปงานเชิดชูเกียรติ "ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร" อายุครบ 100 ปี


สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๓ "พระองค์โสมฯ" ทรงมีพระอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ

2019-03-10 23:01:17

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๓ "พระองค์โสมฯ" ทรงมีพระอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ


"พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ" รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ "ศิลปาธร" จาก "สมเด็จพระเทพฯ"

2019-03-08 11:24:33

"พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ" รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ "ศิลปาธร" จาก "สมเด็จพระเทพฯ"