ข่าวพระราชสำนัก

"พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ" รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ "ศิลปาธร" จาก "สมเด็จพระเทพฯ"

2019-03-08 11:24:33

"พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ" รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ "ศิลปาธร" จาก "สมเด็จพระเทพฯ"


เปิดเเล้ว! "ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด" โคราช ตามพระปณิธาน "เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์"

2019-03-07 18:20:06

เปิดเเล้ว! "ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด" โคราช ตามพระปณิธาน "เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์"


ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดงาน 6 พ.ค. 62 ให้ลูกจ้างร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-07 13:46:49

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศ ขอความร่วมมือนายจ้างหยุดงานวันที่ 6 พ.ค.ให้ลูกจ้างร่วม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล


"ในหลวงร.10" พระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ทรงปรุงแบบด้วยพระองค์เอง

2019-03-06 10:51:57

"ในหลวงร.10" พระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ทรงปรุงแบบด้วยพระองค์เอง


ทรงพระสเลนเดอร์! "ทูลกระหม่อมหญิงฯ" ทรงโพสต์ ไปพักผ่อนที่ชะอำ-หัวหิน ฝึกร่างกายให้แข็งแรง

2019-03-03 11:16:03

ทรงพระสเลนเดอร์! "ทูลกระหม่อมหญิงฯ" ทรงโพสต์ ไปพักผ่อนที่ชะอำ-หัวหิน ฝึกร่างกายให้แข็งแรง


"ขาเป็นยังไงบ้าง" ครั้งเมื่อ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ตรัสถาม "สมเด็จพระเทพฯ" อบอุ่นด้วยสายใยพี่น้อง

2019-03-02 17:07:31

"ขาเป็นยังไงบ้าง" ครั้งเมื่อ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ตรัสถาม "สมเด็จพระเทพฯ" อบอุ่นด้วยสายใยพี่น้อง


กำหนดการบวงสรวง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-02 14:23:17

กำหนดการบวงสรวง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก