"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงเล่า "ในหลวงร.9" จะทรงกริ้วมาก ถ้าพวกเราหลับบนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

Publish 2019-03-04 09:30:26


 

           คนไทยเราทุกคนได้เห็นภาพคุ้นตาเรามานาน นั่นก็คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะทรงงานตลอดเวลา ไม่ว่าพสกนิกรของพระองค์จะอยู่ที่ไหน จะทุรกันดารแค่ไหน พระองค์ก็จะเสด็จไป ณ ที่แห่งนั้น เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงให้พสกนิกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

  

           มีครั้งหนึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเล่าว่า "ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเคยรับสั่งว่าการได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งใช้น้ำมันจ่ายด้วยภาษีอากรของราษฎรก็เรียกว่า เป็นอภิสิทธิ์แล้ว เพราะฉะนั้น เราจึงต้องทุ่มเทให้มากที่สุดเพื่อประชาชน จะนั่งฟังเสียงของเครื่องยนต์ แล้วงีบหลับนั้น ไม่ได้"

 

           เวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง พระองค์ก็จะทรงงานเอกสารไปด้วย และ "จะกริ้วมากถ้าพวกเราหลับ"

 

 

  

             นับว่าคนไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งหนตำบลใด พระองค์ก็จะเสด็จไปเพื่อดับทุกข์ร้อนให้ประชาชนเสมอ ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระองค์ ทรงงานแทบทุกวัน แต่ทรงสนพระทัยในเรื่องของความเป็นอยู่ของราษฎรเสมอ จึงไม่แปลกที่คนไทยทั่วทั้งแผ่นดินจะรักและเทิดทูนพระองค์เสมอมา

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ เรื่องเล่า ภาพเก่าในอดีต

 

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ