"ในหลวงร.9" พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่เสด็จเยือนประเทศพม่า

Publish 2019-03-05 14:19:55


 

          ในประวัติศาสตร์ สยามและพม่านั้นดูเหมือนว่าจะมีการสู้รบกันตลอดเวลา แต่ความจริงแล้วสำนึกในความเป็นชาตินั้น เพิ่งจะเกิดขึ้นในรัชสมัย รัชกาลที่ 4 โดยพระราชประสงค์ที่ทรงสร้างขึ้นมา เพื่อป้องกันการรุกรานจากการล่าอาณานิคมของมหาอำนาจจากยุโรป จึงต้องสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาให้ตะวันตก

 

 

  

           เห็นว่า “สยาม” นั้นไม่มีความป่าเถื่อน และสร้างจิตสำนึกในชาติให้กับประชาชนมากขึ้น “ความเป็นประเทศไทย” หรือจิตสำนึกในชาตินิยม จึงเกิดขึ้นมาในยุคหลัง เช่นเดียวกับความเป็นสหภาพพม่า (ตอนหลังประเทศไทยเปลี่ยนวิธีการเรียกเป็น สหภาพเมียนมาหรือเมียนมา)

 

 

การทูตระหว่างสองประเทศนั้น เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 2-5 มีนาคม พุทธศักราช 2503 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า เพื่อเพิ่มพูนสัมพันธไมตรีกับพม่าอย่างแน่นแฟ้น ดังปรากฏในภาพจากหนังสือ “จดหมายเหตุเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหภาพพม่า, ๒-๕ มีนาคม ๒๕๐๓” พิมพ์ปี 2529 โดยการจัดการของสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 


           โดยการเยือนดังกล่าวนั้น ยังเป็นการเยือนเมียนมาครั้งแรกของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของทั้งสองชาติ ในโอกาสครั้งนั้นได้มี อู วิน หม่อง ประธานาธิบดีแห่งสหภาพพม่า นำเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระเจดีย์ชะเวดากอง ประธานาธิบดีของเมียนมา ยังได้กราบบังคมทูลรับเสด็จ โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสตอบว่า

“ประชาชนชาวพม่าและไทยมีความสัมพันธ์กันเพราะต่างนับถือพระพุทธศาสนา และมุ่งมาดปรารถนาจะร่วมมือกันเพื่อสันติ”

 

  

           การเสด็จเยือนสหภาพพม่าหรือสาธารณรัฐเมียนมาในครั้งนั้น เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นว่าประเทศไทยประเทศไทยได้รับความเสียหายจากสงครามอย่างมาก จำเป็นต้องรีบหาทางฟื้นฟูประเทศโดยเร็ว และจำเป็นจะต้องติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ โดยเฉพาะกับประเทศที่มีพรมแดนติดกัน เนื่องจากการค้าขายกันระหว่างชายแดนของทั้งสองประเทศจะมีผลต่อทางด้านเศรษฐกิจในระยะยาว

 

 

ขอบคุณภาพจาก : The Irrawaddy – Burmese Edition

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ