"ในหลวงร.10" พระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ทรงปรุงแบบด้วยพระองค์เอง

Publish 2019-03-06 10:51:57


 

         ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้นั้น ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่พสกนิกรชาวไทย จะได้เห็นอีกครั้งเป็นบุญตา ทั้งนี้รัฐบาลได้กราบบังคลทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

          นายวิษณุ เครืองาม ประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เปิดเผยว่า ได้มีการทูลเกล้าฯ ถวายตราสัญลักษณ์ 6-7 แบบ และทางสำนักพระราชวังว่า ได้มีพระราชวินิจฉัยและทรงเลือกแบบ และได้มีการแก้ไขจนเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว แต่ต้องรอหนังสือยืนยันจากทางสำนักพระราชวังก่อน เพื่อนำตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้ประทับบนคนโท บรรจุน้ำอภิเษก ประดับบนธง ซึ้งในการพระราชพิธี และจัดทำเป็นตราสัญลักษณ์บนเสื้อสีเหลือง 

 

  

           เมื่อวานนี้ (5 มีนาคม 2562) นายกรัฐมนตรี พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้า การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปรุงแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์ พร้อมความหมายด้วยแล้ว ดังนั้นหน่วยงานใดมีความประสงค์จะอันเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดิษฐานหรือประดับลงในสิ่งใดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ให้แจ้งขออนุญาติไปที่อนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์ สำนักปลักสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

           นอกจากนี้แบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแบบเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์ ส่วนด้านหลังมีคำว่า "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562" ซึ่งจะจัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อจำหน่าย ราคาเข็มละ 300 บาท โดยนำเงินรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และจะเริ่มจำหน่ายได้ในเดือนเมษายน 2562 เพื่อให้ประชาชนอัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

  

           ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี จะจัดทำเสื้อสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ในการพระราชพิธีนี้ เป็นต้นแบบให้กับประชาชน และจัดทำเข็มที่ระลึกด้วย และได้เชิญชวนประชาชนร่วมสวมเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันเป็นมงคลยิ่ง

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ