ไม่ต้องลางาน! "กรมขนส่งทางบก" เปิดสอบใบขับขี่ เสาร์-อาทิตย์ ปี 2562

Publish 2019-03-06 22:04:05


 

             กรมการขนส่งทางบก มุ่งเสริมความรู้เพื่อสร้างนักขับขี่ที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จัดโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันเสาร์-อาทิตย์ สมัครล่วงหน้าได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก

 

 


  

          นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกมุ่งเสริมความรู้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถเพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน และสร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงได้ดำเนินโครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่) ในวันเสาร์และอาทิตย์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม

 

          ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการอบรมและทดสอบรวม 2 วัน โดยวันเสาร์ เป็นการอบรมตามหลักสูตรอบรม 5 ชั่วโมงของกรมการขนส่งทางบกให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร มารยาทในการขับรถ เทคนิคการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ต่างๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเข้ารับการทดสอบข้อเขียนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam) วันอาทิตย์ ทดสอบขับรถในสนามขับรถโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุม กำกับ ดูแลการอบรมทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและระเบียบเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถในวันเวลาราชการ 

 

 

           ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย ยื่นใบสมัครล่วงหน้าที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์
ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผ่านการอบรมและทดสอบจนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาท ตามระเบียบของทางราชการ ตรวจสอบกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

 

  

          ตารางจัดการอบรมความรู้ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ เดือนมกราคม-กันยายน 2562 กำหนดการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่จักรยานยนต์เสาร์-อาทิตย์ มีดังนี้

 

 

รุ่นที่ 227 วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561  / รุ่นที่ 228 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561

รุ่นที่ 229 วันที่ 22-23 ธันวาคม 2561  / รุ่นที่ 230 วันที่ 18-20 มกราคม 2562

รุ่นที่ 231 วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562  / รุ่นที่ 232 วันที่ 16-17 มีนาคม 2562

รุ่นที่ 233 วันที่ 20-21 เมษายน 2562  / รุ่นที่ 234 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

รุ่นที่ 235 วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 /รุ่นที่ 236 วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562

รุ่นที่ 237 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 /รุ่นที่ 238 วันที่ 14-15 กันยายน 2562

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ