แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการบวงสรวงและอัญเชิญ "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ลงน้ำ

Publish 2019-03-12 18:26:05


 

          ตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้นั้น ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่พสกนิกรชาวไทย จะได้เห็นอีกครั้งเป็นบุญตา ทั้งนี้รัฐบาลได้กราบบังคลทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

  

             และทางเพจ เรือพระราชพิธี ได้เผยแพร่กำหนดการบวงสรวงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่จะใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยระบุข้อความว่า

 

 

กำหนดการบวงสรวงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 และอัญเชิญเรือพระที่นั่งฯ ลงน้ำเพื่อไปยังกรมอู่ทหารเรือธนบุรี ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562

จึงแจ้งมาเพื่อทราบจ้ะ 

ปล. วันอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ หลายคนที่สัญจรทางน้ำจะได้เห็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ทอดพระแท่นบัลลังก์บุษบกอีกครั้ง หลังจากฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

 

  

            ล่าสุดทางเพจ เรือพระราชพิธี ได้เผยแพร่ประกาศ เปลี่ยนแปลงวันบวงสรวงและอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ โดยระบุข้อความว่า

 

 

ประกาศ!!!

          แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันบวงสรวงและอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ จากกำหนดการเดิมวันจันทร์ที่ 18 และวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 และวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ เรือพระราชพิธี

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ