ปัจจัยไม่พอ! "หลวงพ่ออลงกต" วัดพระบาทน้ำพุ อาพาธแต่ต้องบิณฑบาตช่วยผู้ป่วย

Publish 2019-03-15 18:22:12


 

          วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส และเป็นที่ทราบกันดีว่า วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์

 

  

          จากกรณีที่มีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์ว่า หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ อาพาธ แต่ยังต้องเดินบิณบาต โดยมีลูกศิษต์คอยประคอง เนื่องจากเจ้าอาวาส ต้องเดินบิณฑบาต ทุกวันจนร่างกายทรุด

         ทั้งนี้ หากผู้มีจิตศรัทธา อยากช่วยบริจาคให้ วัดพระบาทนำ้พุ จังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวนร่วมบริจาค
สิ่งของจำเป็น ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ขนมปังปิ๊บ เครื่องนุ่งห่ม แพมเพิส ถุงดำ แอลกอฮอลล์ ลำสี น้ำยาถูพื้น และอื่นๆ สำหรับคนป่วย 2,000 กว่าคนที่วัดพระบาทน้ำพุ ช่วยกัน คนละเล็ก คนละน้อย แบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยกัน วัดที่ต้องการความช่วยเหลือ และน่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้ 

 

 

          ขณะนี้ที่วัดมีผู้ป่วยและผู้พิการจำนวนมากต้องดูแล หลวงพ่ออายุ 65 ปีแล้ว สุขภาพก็ไม่ค่อยดีนักแต่ต้องสู้เพื่อผู้ป่วย และวัดให้อยู่รอด แต่ละวันต้องมีค่าใช้จ่ายวันละกว่า 130,000 บาท หรือ 3,200,000 บาท วัดพระบาทน้ำ ยังคงรับบริจาค สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป แผ่นรองซับ ถุงดำ และสำลี

 


วัดพระบาทน้ำพุ(กองทุนอาทรประชานาถ) สามารถ บริจาคเงินได้โดยตรงที่บัญชีวัด

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ : 289 - 0 - 84697 - 1

ธนาคารทหารไทย เลขที่ : 304 - 2 - 41277 - 9

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ : 579 - 2 - 33730 - 7

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ : 174 - 2 - 39000 - 0

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่ : 111 - 1 - 47300 - 7

ธนาคารธนชาต เลขที่ : 340 - 2 - 14976 - 7

ธนาคารกรุงไทย เลขที่ : 129 - 0 - 10020 - 9

 

 

              วัดพระบาทน้ำพุ เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คน ในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยเดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ 

 

            ปัญหาทางการเงินของวัด เนื่องจากเงินทุนโดยเฉพาะที่ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่เพียงพอ ได้เกิดขึ้นสองครั้งด้วยกัน โดยครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตทางการเงินในประเทศไทย พ.ศ. 2540 แต่หลังจากได้รับการบริจาคเพิ่มมากขึ้น ทางวัดขึ้นสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ อีกครั้งในปีพ.ศ. 2549 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย และวิกฤตราคาน้ำมันเป็นเหตุให้ยอดเงินบริจาคลดลง อีกทั้งค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเนื่องจากราคาที่น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้วัดมีเงินไม่พอเพียงกับค่าใช้จ่าย แต่ด้วยการประชาสัมพันธ์ข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ทางวัดได้รับการบริจาคจนสามารถพ้นวิกฤตทางการเงินไปได้อีกครั้งหนึ่ง

 

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ