คลิปทรงคุณค่า ที่คนไทยควรดู ย้อนชม ในหลวงร.๙ ทรงสรงน้ำมูรธาภิเษก

Publish 2019-03-19 17:30:22


 

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสรงน้ำมูรธาภิเษก เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ ๓๖ พรรษา ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๖ 

 

 

  

              ในการนี้เสด็จออกยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งราชฤดี เสด็จฯ เข้าสู่โถงกลางซึ่งมีพระวิสูตรกั้นรอบด้านทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นฉลองพระองค์ขาว จากนั้นเสด็จขึ้นบนมณฑปพระกระยาสนาน ประทับบนตั่งไม้อุทุมพร เจ้าพนักงานไขสหัสธาราสรงน้ำมูรธาภิเษก ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย สังข์ แตร มโหระทึก วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

 

 

              สมเด็จพระสังฆราชถวายน้ำสรงพระองค์ และทรงรับน้ำสรงพระพักตร์จากพราหมณ์ ข้าราชการผู้มีหน้าที่ถวายน้ำสรง เสร็จแล้วเสด็จฯ เข้าพระที่นั่งราชฤดี เปลี่ยนฉลองพระองค์กลับ แล้วเสด็จฯ กลับเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหสูรยพิมาน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา จึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

 

  

           มูรธาภิเษก มาจากคำภาษาสันสกฤตว่า มูรฺธาภิเษก (อ่านว่า มูร-ทา-พิ-เส-กะ) แปลว่า การรดน้ำที่ศีรษะ. มาจากคำว่า มูรฺธ (มูร-ทะ) แปลว่า ศีรษะ กับคำว่า อภิเษก (อ่านว่า อะ-พิ-เส-กะ) แปลว่า การรดน้ำ. มูรธาภิเษก เป็นพิธีที่ประกอบในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติของพระเจ้าแผ่นดิน

 

      ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๙๓ พระมหาราชครูได้นำน้ำ    ศักดิ์สิทธิ์จากปัญจมหานที ได้แก่ แม่น้ำคงคา แม่น้ำยมุนา แม่น้ำอจิรวดี แม่น้ำสรภู และแม่น้ำมหี (อ่านว่า มะ-ฮี)  กับน้ำจากแม่น้ำสำคัญในประเทศไทย ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำเพชรบุรี และ แม่น้ำราชบุรี  รวมทั้งน้ำจากสระน้ำอีก ๔ แห่งในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ สระเกษ สระแก้ว สระคา สระยมนา  มาทำพิธีเสกน้ำ สำหรับถวายเป็นน้ำอภิเษก และน้ำสรงมูรธาภิเษกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ เรารักและปกป้องพระราชวงศ์จักรี

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ