เริ่มแล้ว การฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Publish 2019-03-20 13:51:23


 

           ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้นั้น ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่พสกนิกรชาวไทยจะได้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิต ด้วยพระราชพิธีดังกล่าวเป็นพระราชพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาช้านาน

 

  

            ล่าสุดทางเพจ Thairoyalfamily ได้เผยแพร่ภาพการฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๓ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยระบุข้อความว่า

 

 

             การฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๓ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุดตานทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค(อ่านว่า กระ-บวน-พะ-ยุ-หะ-ยาด-ตรา-ทาง-สะ-ถน-ละ-มาก [สถลมารค แปลว่า ทางบก]) ไปถวายราชสักการะพระพุทธรูปสำคัญและพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 

 

 

The training of 3rd Royal Procession Formation for the Auspicious Occasion of the Coronation of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun(Rama X). For the 3rd Royal Procession Formation will be held on 5 May 2019, His Majesty King Rama X will go to pay respect important Buddha Images and Royal Ashes at Wat Bowonniwet Ratchaworawihan, Wat Ratchabophit Sathitmahasimaram Ratchaworawihan and Wat Phra Chetuphon Wimonmangkhalaram Ratchaworamahawihan.

 

  

          กระบวนพยุหยาตราสถลมารค หรือ กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค คือ การเสด็จพระราชดำเนินของพระมหากษัตริย์ไทย พระราชดำเนินไปในการต่างๆ ทางบก ทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธี ซึ่งได้ ประกอบการมาแต่โบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว และสืบทอดต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ และได้มีมาจนปัจจุบัน แต่เดิมกระบวนพยุหยาตราสถลมารค เป็นการเสด็จพระ ราชดำเนินเพื่อประกอบการพระราชพิธีต่างๆ ที่สำคัญ เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 

 

            ในสมัยรัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มีแต่เพียงการเสด็จฯ โดยกระบวนราบใหญ่จากพระมหามณเทียรไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเท่านั้น จนลุมาถึงการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบพระนักษัตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารคเพื่อทรงนมัสการพระพุทธรูปสำคัญ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : เพจ Thairoyalfamily

 


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ