พระนางพญา เสด็จมาที่พระตำหนัก สมเด็จพระญาณสังวร

Publish 2019-03-22 19:53:21


 

เรื่องพระนางพญาเสด็จที่พระตำหนักสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช

(บันทึกโดยสมเด็จญาณสังวร)

 

 

         เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๑๙ เวลาประมาณ ๓ ทุ่ม (๒๑.๐๐น) ได้ไหว้พระบริกรรมสวดมนต์ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา ที่กุฏิคอยท่า ชั้น ๒ ตามเคยและนั่งทำสมาธิต่อไปถึง ๔ ทุ่มเศษ ได้ยินเสียงตกกระทบดังกิ๊กที่โต๊ะบูชา คิดว่าคงเป็นก้อนน้ำตาเทียนหล่นจากปลายเทียนที่กำลังจุดบูชามาถูกเชิงของเชิงเทียนหรือจานรอง จึงลืมตาขึ้นดูที่จานรองก็ไม่พบอะไรหล่น ดูเทียนก็ไม่พบก้อนน้ำตาเทียนอะไรติดอยู่ เพราะเป็นพวกเทียนไขที่ไม่ค่อยมีน้ำตาเทียนหรือที่เรียกว่าขี้เทียน จึงหลับตาทำสมาธิต่อไป

 

  

         อีกครู่หนึ่ง จึงเลิกมองไปที่พรมและผ้าที่ปูไว้สำหรับกราบพระ ก็ได้พบพระ (แบบพระนางพระยา)องค์หนึ่งวางอยู่ จึงหยิบขึ้นมาดู เห็นเป็นพระแบบที่เรียกกันว่าพระสมเด็จนางพญา เป็นดินเผาของเก่างดงามสมบูรณ์และได้เห็นมีพระบรมธาตุฝังติดอยู่ที่ไหว้พระศอ ๑ องค์ ได้เกิดปีติโสมนัสว่าพระสมเด็จนางพญาองค์นี้ได้เสด็จมาโดยปาติหาริย์ เป็นพระเทพประทาน ประจักษ์เฉพาะหน้า 

 

 

  

          เป็นการอัศจรรย์เฉพาะหน้าครั้งแรกได้กราบสำนึกรู้พระมหากรุณาธิคุณในพระพุทธาทิรัตนตรัยและสำนึกในคุณแห่งเทพ หากได้อำนวยประทาน แสดงว่าคุณพระมีอยู่ เทพมีอยู่ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีอานุภาพอภิบาลรักษาพระศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งประเทศชาติไทยให้วัฒนสถาพรสวัสดี

 

 

(หากถอดคำใดผิด ต้องกราบขออภัยท่านผู้รู้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย)

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : เพจ มูลนิธิ พระบรมธาตุในสังฆราชูปถัมภ์

Jaruvat Chanposri


เรียบเรียงโดย : เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ