จบลงด้วยดี ! "กกท." รับรอง "บิ๊กเอ๋" นั่งนายกลอนเทนนิสฯ ยุติปมปัญหาขัดเเย้ง2ขั้วอำนาจ

Publish 2016-11-30 15:24:00


      กกท. จังหวัดนนทบุรี รับจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาเทนนิสชุดใหม่ ที่มี "บิ๊กเอ๋" กิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล เป็นนายกสมาคมเรียบร้อยแล้ว ขณะที่ปมความขัดแย้งก่อนหน้า ทั้งสองฝ่ายตกลงจะถอนฟ้องทุกคดีที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่ศาลจังหวัดนนทบุรีและศาลจังหวัดมีนบุรี หวังยุติปัญหาและเดินหน้าพัฒนาวงการกีฬาลูกสักหลาดร่วมกันต่อไป

 


      ตามที่ "บิ๊กเอ๋" นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรเครือสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากผลการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่วิสามัญ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 โดยเป็นการเข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมโดยสโมสรเครือสมาชิก เกิน 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดคือ 53 จาก 61 สโมสร และต่อมาสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดต่อนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรีนั้น

 


      เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน นายกิตตน์สมบัติ เผยถึงความคืบหน้าว่า ล่าสุด การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จังหวัดนนทบุรี มีหนังสือ เลขที่ กก ๕๑๐๓.๑.๐๖/๗๐๒ ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 แจ้งว่า นายทะเบียนสมาคมกีฬาประจำจังหวัดนนทบุรีพิจารณาแล้ว การยื่นคำขอจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ขึ้นใหม่ทั้งชุด พร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมกีฬา พ.ศ.2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 นายทะเบียนจึงรับจดทะเบียนดังกล่าวไว้แล้ว        สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ชุดใหม่ ซึ่งมีวาระบริหาร ปี 2559-2563 ที่ กกท. จังหวัดนนทบุรี รับจดทะเบียน จำนวน 19 คน ประกอบด้วย นายกิตตน์สมบัติ เอื้อมมงคล นายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ และฝ่ายพัฒนาเทคนิค, อุปนายกสมาคมมี 7 คน ได้แก่ ดร.ทวีศักดิ์ ศิลกุล, พล.อ.สมโภชน์ นนทชัย, นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา, นายไวพจน์ คดบัว, พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา และนายธนกร ดวงมณี

 


     ขณะที่เลขาธิการสมาคมคือ นายไทยทนุ วรรณสุข, นายวิเชษฐ์ ทีปกากร รองเลขาธิการสมาคม, นายธานี แสนยาอุโฆษ ฝ่ายพัฒนาเยาวชน, นายภุชงค์ เลาหศิริวงศ์ ฝ่ายจัดการแข่งขัน, นายกฤตชัย เนยโอชา ฝ่ายผู้ตัดสิน, พันเอก วัฒนา จันทร์ ไพจิตต์ นายทะเบียน, นายภราดร ศรีชาพันธุ์ ปฏิคม, นายธัชพงศ์พัชร์ สีลาวงษ์ เหรัญญิก, นายรัฎ อักษรานุเคราะห์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์, นายชาญณรงค์ จัดนอก และ ร.ต.อ.ดนัย อุดมโชค เป็นกรรมการกลาง 

     ในส่วนคดีฟ้องร้องต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่การเลือกตั้งของสมาคมกีฬาเทนนิสฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 นั้น นายกิตตน์สมบัติ กล่าวว่า ทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีข้อขัดแย้งกันก่อนหน้านี้ ได้หารือร่วมกันและตกลงว่าจะยุติปัญหาเพื่อช่วยกันทำงานและพัฒนากีฬาเทนนิสต่อไป โดยจะดำเนินการถอนฟ้องทุกคดีที่ศาลจังหวัดนนทบุรี รวมถึงคดีฟ้องร้องที่ศาลจังหวัดมีนบุรี ซึ่ง พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร อดีตอุปนายกสมาคมกีฬาเทนนิสฯ ยื่นฟ้อง นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. ไว้ก่อนหน้า


เรียบเรียงโดย : ดลวรรธน์ โพธิชาธาร