ครูบาอภิชัยขาวปี

"ครูบาอภิชัย" ศิษย์เอก "ครูบาศรีวิชัย" ที่แม้แต่ "จอมพลสฤษดิ์" ยังนับถือ

2019-03-04 14:49:39

"ครูบาอภิชัยขาวปี" ศิษย์เอกของ "ครูบาศรีวิชัย" ที่แม้แต่ "จอมพลสฤษดิ์" ยังนับถือ