ตราสัญลักษณ์

"ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒" ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

2019-03-12 13:14:24

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ อันประกอบด้วยอักษรพระปรมาภิไธย วปร. ตรงกลาง พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร ตามความหมายของพระนามมหาวชิราลงกรณ


ข้อควรรู้! การเชิญ "ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒" ไปประดิษฐาน

2019-03-11 17:03:39

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒