ทรงสรงน้ำมูรธาภิเษก

คลิปทรงคุณค่า ที่คนไทยควรดู ย้อนชม ในหลวงร.๙ ทรงสรงน้ำมูรธาภิเษก

2019-03-19 17:30:22

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงสรงน้ำมูรธาภิเษก เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ รอบ ๓๖ พรรษา ในวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๖