ท่านพ่อลี ธัมมธโร

ตำนาน "พระพุทธสกลสีมามงคล" เทวดามานิมนต์ให้ "ท่านพ่อลี ธัมมธโร" ช่วยสร้าง

2019-03-17 23:36:12

จากหนังสือ 96 ปี ศรีสงฆ์ธำรงศาสน์ (มหาปุญโญวาท เล่ม 3) บันทึกโอวาทธรรมขององค์หลวงปู่จาม มหาปุญฺโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม มีความตอนหนึ่งบันทึกไว้เกี่ยวกับประวัติการสร้าง "พระพุทธสกลสีมามงคล" โดยเทวดามานิมนต์ให้ท่านพ่อลี ธัมมธโร ช่วยสร้างพระพุทธรูปองค์นี้