ท้าวกบิลพรหม

ตำนาน นางสงกรานต์ จากท้าวกบิลพรหมและพระราชธิดาทั้ง ๗

2019-03-18 13:17:22

เทศกาลสงกรานต์นั้นก็มีตำนานเล่าขานเหมือนกัน โดยจะมีนางสงกรานต์ทุกปี แต่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่า นางสงกรานต์นั้นมีถึง ๗ คน ซึ่งก็คือพระราชธิดาของ ท้าวกบิลพรหม หรือ ท้าวมหาพรหม ทั้ง ๗ พระองค์นั่นเอง