ปฐมกษัตริย์

น้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จากมหาดเล็ก สู่ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

2019-03-19 17:12:28

เนื่องในวันที่ 20 มีนาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 1 ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานคร (หรือกรุงรัตนโกสินทร์) เป็นราชธานี และทรงสถาปนาราชวงศ์จักรีปกครองราชอาณาจักรไทยเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (วันจักรี)