พระจริยวัตร

พระจริยวัตรงดงามยิ่ง! "สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จไปงานเชิดชูเกียรติ "ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร" อายุครบ 100 ปี

2019-03-10 23:29:49

พระจริยวัตรงดงามยิ่ง! "สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จไปงานเชิดชูเกียรติ "ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร" อายุครบ 100 ปี


ปลื้มปิติ! พระจริยวัตรงดงามของ "พระองค์ภา" ทรงยกพระหัตถ์ไหว้ "ผู้พิการทางสายตา"

2019-03-05 17:51:07

ปลื้มปิติ! พระจริยวัตรงดงามของ "พระองค์ภา" ทรงยกพระหัตถ์ไหว้ "ผู้พิการทางสายตา"