พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เริ่มแล้ว การฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-20 13:51:23

การฝึกซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ริ้วขบวนที่ ๓ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


ล้ำค่าแห่งแผ่นดิน เครื่องราชกกุธภัณฑ์ สิ่งสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-19 13:18:40

ตามที่สำนักพระราชวัง ได้ประกาศ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้นั้น ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่พสกนิกรชาวไทยจะได้เห็นเป็นบุญตาสักครั้งในชีวิต ด้วยพระราชพิธีดังกล่าวเป็นพระราชพิธีที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาช้านาน


งามล้ำค่า คนโทบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีพลีกรรม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-19 11:40:07

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางไปดูความเรียบร้อยการผลิตคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ วึ่งจะนำมามาใช้บรรจุน้ำพลีกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


"ไปรษณีย์ไทย" เปิดตัวไปรษณียากรที่ระลึก "ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" รัชกาลที่ ๑๐

2019-03-14 16:40:13

ตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ งดงามด้วยเทคนิคพิมพ์บนฟอยล์กระจกครั้งแรกของโลก


แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการบวงสรวงและอัญเชิญ "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ลงน้ำ

2019-03-12 18:26:05

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันบวงสรวงและอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ จากกำหนดการเดิมวันจันทร์ที่ 18 และวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 และวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562


"ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒" ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐

2019-03-12 13:14:24

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ อันประกอบด้วยอักษรพระปรมาภิไธย วปร. ตรงกลาง พื้นอักษรสีขาวขอบเดินทอง อันเป็นสีของวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันพระบรมราชสมภพ ภายในอักษรประดับเพชร ตามความหมายของพระนามมหาวชิราลงกรณ


ข้อควรรู้! การเชิญ "ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒" ไปประดิษฐาน

2019-03-11 17:03:39

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดงาน 6 พ.ค. 62 ให้ลูกจ้างร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-07 13:46:49

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศ ขอความร่วมมือนายจ้างหยุดงานวันที่ 6 พ.ค.ให้ลูกจ้างร่วม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล


"ในหลวงร.10" พระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ทรงปรุงแบบด้วยพระองค์เอง

2019-03-06 10:51:57

"ในหลวงร.10" พระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ทรงปรุงแบบด้วยพระองค์เอง


พรุ่งนี้วันแรก! กรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"

2019-03-03 10:28:44

พรุ่งนี้วันแรก! กรมธนารักษ์ เปิดรับจองเหรียญที่ระลึก "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก"


กำหนดการบวงสรวง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-02 14:23:17

กำหนดการบวงสรวง "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก