พิธีพลีกรรม

งามล้ำค่า คนโทบรรจุน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในพิธีพลีกรรม ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-19 11:40:07

ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เดินทางไปดูความเรียบร้อยการผลิตคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ วึ่งจะนำมามาใช้บรรจุน้ำพลีกรรมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก