พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์

ครั้ง "ในหลวงร.9" ก้มพระเศียรให้ "พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์" พรมน้ำมนต์

2019-03-08 16:53:08

ครั้ง "ในหลวงร.9" ก้มพระเศียรให้ "พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์" พรมน้ำมนต์