ร.4

หลวงปู่บุญมา สื่อญาณกับ ร.4 ทรงเขียนพระคาถามอบให้ ใช้ภาวนาตลอดชีวิต

2019-03-19 00:18:32

หลวงปู่บุญมา พระอริยสงฆ์ ที่มีความสมถะ มักน้อย พูดน้อย ถ่อมตน มีความเมตตาธรรมสูง เป็นผู้มีแต่ให้ จนได้รับสมญานามว่า “เทพเจ้าแห่งความเมตตา” เริ่มบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 5 ขวบหลังจาก บวชเป็นพระสงฆ์ ได้ฉายา ว่า “ปภากโร”