วัดพระบาทน้ำพุ

พลังโซเชียล! "ผู้ใจบุญ" ร่วมบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วย "วัดพระบาทน้ำพุ"

2019-03-16 15:27:25

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์ว่า หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ อาพาธ แต่ยังต้องเดินบิณบาต โดยมีลูกศิษย์คอยประคอง เนื่องจากเจ้าอาวาส ต้องเดินบิณฑบาต ทุกวันจนร่างกายทรุด


เมตตาธรรมค้ำจุนโลก! "วัดพระบาทน้ำพุ" สู่ที่พึ่งพิงของผู้ป่วย "หลวงพ่ออลงกต" ใช้เมตตาเยียวยาคนไข้

2019-03-16 11:05:09

  ในประเทศไทยมีสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีชื่อเสียงที่หนึ่งนั่นก็คือ "วัดพระบาทน้ำพุ" จ.ลพบุรีนั่นเอง วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์


ปัจจัยไม่พอ! "หลวงพ่ออลงกต" วัดพระบาทน้ำพุ อาพาธแต่ต้องบิณฑบาตช่วยผู้ป่วย

2019-03-15 18:22:12

วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส และเป็นที่ทราบกันดีว่า วัดแห่งนี้รู้จักกันดีว่ามีรอยพระพุทธบาท เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์