วันสงกรานต์

ตำนาน นางสงกรานต์ จากท้าวกบิลพรหมและพระราชธิดาทั้ง ๗

2019-03-18 13:17:22

เทศกาลสงกรานต์นั้นก็มีตำนานเล่าขานเหมือนกัน โดยจะมีนางสงกรานต์ทุกปี แต่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่า นางสงกรานต์นั้นมีถึง ๗ คน ซึ่งก็คือพระราชธิดาของ ท้าวกบิลพรหม หรือ ท้าวมหาพรหม ทั้ง ๗ พระองค์นั่นเอง


คำทำนาย นางสงกรานต์ประจำปี 2562 พระนางทุงษะเทวี อำมาตย์มนตรีทั้งปวงจะอยู่เย็นเป็นสุข

2019-03-18 11:15:16

           ในวันที่ 13 เมษายน ซึ่งวันปีใหม่ของไทย นั่นคือ วันมหาสงกรานต์ จะมีการละเล่นสาดน้ำ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่ สำหรับเทศกาลสงกรานต์นั้นก็มีตำนานเล่าขานเหมือนกัน โดยจะมีนางสงกรานต์ทุกปี แต่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนว่า นางสงกรานต์นั้นมีถึง 7 คน ซึ่งก็คือพระราชธิดาของ ท้าวกบิลพรหม หรือ ท้าวมหาพรหม ทั้ง 7 พระองค์นั่นเอง