สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ในหลวง ร 9 ให้คนไทยตระหนักถึงและน้อมปฏิบัติ

2019-03-23 23:46:45

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระแก้วมรกต

2019-03-22 11:19:16

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (หรือ วัดพระแก้ว) ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร เป็นที่เคารพและศรัทธาของคนไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก 


ข้อควรรู้! การเชิญ "ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ๒๕๖๒" ไปประดิษฐาน

2019-03-11 17:03:39

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


ครั้งเมื่อ "ในหลวงร.10" ทรงเล่นเป็น"โปลิส" ออกใบสั่งให้ "พระอาจารย์" ข้อหาจอดรถผิดที่ผิดทาง

2019-03-11 13:05:51

ครั้งเมื่อ "ในหลวงร.10" ทรงเล่นเป็น"โปลิส" ออกใบสั่งให้ "พระอาจารย์" ข้อหาจอดรถผิดที่ผิดทาง


ประทับใจคนไทย! เมื่อ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ" ตรัสถึง "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงเป็น "องครักษ์ประจำพระองค์"

2019-03-08 23:46:20

ประทับใจคนไทย! เมื่อ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ" ตรัสถึง "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงเป็น "องครักษ์ประจำพระองค์"


น้องน้อยของพี่ชาย! ความในพระราชหฤทัย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ถึง "สมเด็จพระเทพฯ" เมื่อครั้งพระเยาว์

2019-03-08 22:39:30

น้องน้อยของพี่ชาย! ความในพระราชหฤทัย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ถึง "สมเด็จพระเทพฯ" เมื่อครั้งพระเยาว์


ประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง หยุดงาน 6 พ.ค. 62 ให้ลูกจ้างร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2019-03-07 13:46:49

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกประกาศ ขอความร่วมมือนายจ้างหยุดงานวันที่ 6 พ.ค.ให้ลูกจ้างร่วม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล


"ในหลวงร.10" พระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ทรงปรุงแบบด้วยพระองค์เอง

2019-03-06 10:51:57

"ในหลวงร.10" พระราชทานตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ทรงปรุงแบบด้วยพระองค์เอง


"ขาเป็นยังไงบ้าง" ครั้งเมื่อ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ตรัสถาม "สมเด็จพระเทพฯ" อบอุ่นด้วยสายใยพี่น้อง

2019-03-02 17:07:31

"ขาเป็นยังไงบ้าง" ครั้งเมื่อ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ตรัสถาม "สมเด็จพระเทพฯ" อบอุ่นด้วยสายใยพี่น้อง