สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพฯ ทรงชื่นชม นักศึกษากัมพูชา ทุนพระราชทานฯ ได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ สาขาภาษาไทย

2019-03-23 23:21:48

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงชื่นชม นักศึกษากัมพูชาผู้ได้รับทุนพระราชทานมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มาเฝ้าส่งเสด็จฯภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีนี้ เมื่อทรงทราบจากคำกราบบังคมทูลของท่านอธิการบดีว่า นายเอิว เลียงกึม สอบได้เกียรตินิยมอันดับ ๑ ในสาขาวิชาภาษาไทย


"ในหลวงร.9 และสมเด็จพระเทพฯ" ยกย่อง "สมเด็จพระญาณสังวร" ให้เป็นพระอาจารย์

2019-03-15 13:56:23

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียก เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่า “หลวงปู่” ..อันแสดงถึงความเคารพนับถือ และความสนิทใกล้ชิดที่ทรงมีต่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ


พระจริยวัตรงดงามยิ่ง! "สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จไปงานเชิดชูเกียรติ "ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร" อายุครบ 100 ปี

2019-03-10 23:29:49

พระจริยวัตรงดงามยิ่ง! "สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จไปงานเชิดชูเกียรติ "ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร" อายุครบ 100 ปี


ฉันชอบช้างมากที่สุด! "สมเด็จพระเทพฯ" ตรัสเล่าความผูกพันของพระองค์ และ "คุณพระเศวตฯ"

2019-03-09 15:44:11

ฉันชอบช้างมากที่สุด! "สมเด็จพระเทพฯ" ตรัสเล่าความผูกพันของพระองค์ และ "คุณพระเศวตฯ"


น้องน้อยของพี่ชาย! ความในพระราชหฤทัย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ถึง "สมเด็จพระเทพฯ" เมื่อครั้งพระเยาว์

2019-03-08 22:39:30

น้องน้อยของพี่ชาย! ความในพระราชหฤทัย "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" ถึง "สมเด็จพระเทพฯ" เมื่อครั้งพระเยาว์


"พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ" รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ "ศิลปาธร" จาก "สมเด็จพระเทพฯ"

2019-03-08 11:24:33

"พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ" รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ "ศิลปาธร" จาก "สมเด็จพระเทพฯ"


ปลื้มปิติ! ครั้ง "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงประทับรถซาเล้ง ทรงมีพระเกษมสำราญอย่างเรียบง่าย

2019-03-04 12:25:25

ปลื้มปิติ! ครั้ง "สมเด็จพระเทพฯ" ทรงประทับรถซาเล้ง ทรงมีพระเกษมสำราญอย่างเรียบง่าย


"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงเล่า "ในหลวงร.9" จะทรงกริ้วมาก ถ้าพวกเราหลับบนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

2019-03-04 09:30:26

"สมเด็จพระเทพฯ" ทรงเล่า "ในหลวงร.9" จะทรงกริ้วมาก ถ้าพวกเราหลับบนเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง


"ขาเป็นยังไงบ้าง" ครั้งเมื่อ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ตรัสถาม "สมเด็จพระเทพฯ" อบอุ่นด้วยสายใยพี่น้อง

2019-03-02 17:07:31

"ขาเป็นยังไงบ้าง" ครั้งเมื่อ "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ตรัสถาม "สมเด็จพระเทพฯ" อบอุ่นด้วยสายใยพี่น้อง