สำนักพระราชวัง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ในหลวง ร 9 ให้คนไทยตระหนักถึงและน้อมปฏิบัติ

2019-03-23 23:46:45

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๓ "พระองค์โสมฯ" ทรงมีพระอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ

2019-03-10 23:01:17

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ ๓ "พระองค์โสมฯ" ทรงมีพระอาการโดยรวมดีขึ้นตามลำดับ