หลวงปู่เสาร์

วินาที "หลวงปู่เสาร์" มรณภาพในอิริยาบถนั่งกราบ แม้ละสังขารก็ยังตั้งอยู่ในสมาธิ

2019-03-08 17:15:03

วินาที "หลวงปู่เสาร์" มรณภาพในอิริยาบถนั่งกราบ แม้ละสังขารก็ยังตั้งอยู่ในสมาธิ