หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

ยืมเงินแล้วไม่คืน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ เล่าเรื่อง จากคนไปเกิดเป็นวัว ผลกรรมจากการเป็นหนี้ข้ามภพข้ามชาติ

2019-03-20 11:36:40

เรื่องเล่าจากหลวงพ่อฤาษีลิงดำ เรื่องของการเกิด การตาย เรื่องของบาปบุญ เและจิตสุดท้ายก่อนตายไปนั้นมีมากมาย ดังเช่นเรื่อง ตายจากคนไปเกิดเป็นวัว จาหนังสือ ตายแล้วไม่สูญ โดยมีผู้มาถามว่า เรื่องตายจากคนแล้วเป็นผีนั้นไม่สงสัย แต่อยากทราบว่าคนที่ตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์รับใช้มีบ้างไหม ก็พอดีอาตมาไปพบเข้าเรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของอดีตใกล้ปัจจุบัน


"หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" พบ "เทพเจ้ากวนอู" แต่งตัวเป็นนักรบ มาเตือนว่ามีโจรซุ่มอยู่ในป่าหลังกุฏิ

2019-03-16 17:19:46

กวนอู ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้า และมีอิทธิพลในด้านความเชื่อเป็นอย่างมากในทวีปเอเชีย โดยความเชื่อที่ว่ากวนอูเป็นเทพเจ้านี้แทรกซึมอยู่ในทุกเชื้อชาติ ลัทธิ และศาสนา โดยเฉพาะในศาสนาพุทธของเรา ที่มีพิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเทพเจ้ากวนอูอยู่หลายต่อหลายครั้ง