เทพเจ้ากวนอู

"หลวงพ่อฤาษีลิงดำ" พบ "เทพเจ้ากวนอู" แต่งตัวเป็นนักรบ มาเตือนว่ามีโจรซุ่มอยู่ในป่าหลังกุฏิ

2019-03-16 17:19:46

กวนอู ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้า และมีอิทธิพลในด้านความเชื่อเป็นอย่างมากในทวีปเอเชีย โดยความเชื่อที่ว่ากวนอูเป็นเทพเจ้านี้แทรกซึมอยู่ในทุกเชื้อชาติ ลัทธิ และศาสนา โดยเฉพาะในศาสนาพุทธของเรา ที่มีพิธีกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับเทพเจ้ากวนอูอยู่หลายต่อหลายครั้ง