เปลี่ยนแปลงกำหนดการ

แจ้งเปลี่ยนแปลง กำหนดการบวงสรวงและอัญเชิญ "เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์" ลงน้ำ

2019-03-12 18:26:05

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันบวงสรวงและอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำ จากกำหนดการเดิมวันจันทร์ที่ 18 และวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 เป็นวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 และวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562