ในหลวงร.9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ อัญเชิญพระบรมราโชวาท ในหลวง ร 9 ให้คนไทยตระหนักถึงและน้อมปฏิบัติ

2019-03-23 23:46:45

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เลขาธิการพระราชวังอัญเชิญพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


เห็นมีแต่หลานรัง พระราชอารมณ์ขันของ ในหลวงร.9 ขณะเสด็จ จ.นราธิวาส

2019-03-19 13:04:47

ครั้งหนึ่งในภาคใต้ ข้าพเจ้าติดตามคุณหญิงเลอศักดิ์ สมบัติศิริ (ต่อมาเป็นท่านผู้หญิง) ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ค่ายทหารบ้านทอน จ.นราธิวาส


"ในหลวงร.9 และสมเด็จพระเทพฯ" ยกย่อง "สมเด็จพระญาณสังวร" ให้เป็นพระอาจารย์

2019-03-15 13:56:23

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเรียก เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ว่า “หลวงปู่” ..อันแสดงถึงความเคารพนับถือ และความสนิทใกล้ชิดที่ทรงมีต่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ


ปลื้มปิติ! "รถแทรกเตอร์พระราชทาน" ของในหลวงร.9 ใช้สร้างถนนสายแรกอ.พระแสง

2019-03-06 11:40:51

ปลื้มปิติ! "รถแทรกเตอร์พระราชทาน" ของในหลวงร.9 ใช้สร้างถนนสายแรกอ.พระแสง